Bli Reflexenvän

Vill du stödja vår verksamhet kan du bli Reflexenvän (medlem i Kulturföreningen Biograf Reflexen) genom att betala in medlemsavgiften, som för närvarande är 200 kr/kalenderår, till plusgiro 50 93 63-8. Glöm inte att ange ditt namn och e-postadress. Om din internetbank inte godkänner @-tecknet skriv din e-postadress med (at) istället.

Som Reflexenvän kommer du få nyhetsbrev om vad som händer på Reflexen och inbjudan till föreningens årsmöte i mars varje år samt till olika former av medlemsaktiviteter. De personuppgifter du lämnar används uteslutande för föreningens egen verksamhet.

Vi söker volontärer

Då biografen drivs ideellt söker vi efter volontärer som vill hjälpa till med bl.a. biljettförsäljning och insläpp i dörren. Är du intresserad? Skicka en e-post till info@reflexen.nu eller prata med oss i kassan i samband med en visning.