Samarbeten

Bion har under alla år haft ett samarbete med Folkets Hus och Parker/Bio Kontrast och gick in som fullvärdiga medlem 2013. Genom medlemskapet i Folkets Hus och Parker har Reflexen sedan hösten 2014 kunnat visa live-sända operaföreställningar från Metropolitan i New York.

Sedan 2009 är Reflexen ansluten till biografnätverket Europa Cinemas som bland annat har till syfte att öka spridningen av europeisk kvalitetsfilm. Europa Cinemas är ett nätverk som finns i över 40 länder.

Reflexen samarbetar med olika filmfestivaler. Däribland Tempo dokumentärfestival och Stockholm Filmfestival Junior. 

Sedan många år är Reflexen också en samarbetspartner för Stockholms stads skolbioverksamhet. Här kan du läsa mer om detta.

Biografföreningen har givetvis också en nära samverkan med Teater Reflex som vi delar lokal med. Bland annat så sker de live-operaföreställningarna som visas på lördagar i samarbete med Teater Reflex.