SKOLBIO

Visningar våren 2024

2024-02-12 kl. 09.15 Scrapper

2024-02-13 kl. 09.30 Perfect 10

2024-02-20 kl. 13.30 Barbie

2024-03-12 kl. 09.00 Oktackhej

2024-05-06 kl 14.00 Sirens

2024-05-28 kl. 09.00 Nelly Rapp - Monsteragent

2024-06-04 kl. 09.00 Forever

Sedan flera år samarbetar Reflexen med Medioteket, Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, med filmverksamhet för barn och ungdom i alla åldrar, från förskolebarn upp till gymnasiet. Att gå på bio är ett nyttigt nöje. Den gemensamma filmupplevelsen ger utgångspunkt för samtal, skapar nyfikenhet och ger impulser till fortsatt kunskapssökande. Filmen kan levandegöra det förflutna, spegla vår samtid och skapa identifikation med människor i olika länder, kulturer och livssituationer.

Att gå på skolbio är samtidigt ett sätt att lära nästa generation biobesökare att upptäcka biografen och låta dem möta en bred och varierad filmrepertoar som de sällan eller aldrig skulle hitta på egen hand. Det väcker även intresset för studier av film som konstart och massmedium.

Bokning

Visningarna är slutna för skolor i Stockholm. Förfrågan om platser kan mejlas till skolbio@edu.stockholm.se eller göras via telefon, 08-508 33 481.

För att diskutera filmerna, komma med egna önskemål om visningar eller annat som är kopplat till film i skolan kan skolor kontakta Carina Häll via e-post carina.hall@edu.stockholm.se eller tel 08-508 33 255.