Biograf Reflexen

Biograf Reflexen i Kärrtorp drivs av Kulturföreningen Biograf Reflexen (tidigare Skarpnäcks kulturkommitté) sedan 1977. Vår strävan är att vara Stockholms trevligaste kvalitetsbiograf. Biografverksamheten består av föreställningar för barn, ungdomar, skolelever och vuxna. Genom att styrelsen arbetar ideellt i biografen möjliggör det låga biljettpriser. Vi visar ingen reklam före visningarna, så filmerna startar på utsatt tid.

Biografverksamheten sker i samverkan med Folkets Hus och Parker/Bio Kontrast. Biograf Reflexen är sedan 2013 medlemmar i Folkets Hus och Parker och har därigenom även avtal för digitala live-sändningar.

Verksamheten möjliggörs av stöd från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Stockholms stad och Svenska Filminstitutet.

Kulturföreningen Biograf Reflexen är en ideell förening, som sedan starten på 1970-talet består av föreningar ur det lokala föreningslivet och sedan 2013 även av privatpersoner.

Föreningens styrelse väljs vid årsmötet. Rösträtt på årsmötet har medlemmar (privatpersoner) som betalat årets medlemsavgift samt ombud från medlemsföreningarna. Tycker du att Reflexen är en viktig del i stadsdelen – kom då med och stöd oss!

Hur blir jag en Reflexenvän?

Genom att betala in medlemsavgiften, som för närvarande är 200 kr/kalenderår, till plusgiro 50 93 63-8. Glöm inte att ange ditt namn och e-postadress. Om din internetbank inte godkänner @-tecknet skriv din e-postadress med (at) istället.

Mer information om vad det innebär att vara Reflexenvän finns under Engagera dig.

Hur blir din förening medlem?

Föreningen ska vara ideell och verksam inom Skarpnäcks stadsdelsområde. Medlemsansökan skickas till info@reflexen.nu. Medlemsavgiften för föreningar är 200 kr/kalenderår och ska betalas in till plusgiro 50 93 63-8. Glöm inte att ange föreningens namn och e-postadress.

Styrelsen

Emelie Sundberg, ordförande – Tel: 070-243 99 21
Tina Heinsoo, vice ordförande
Jaan Kolk, kassör
Anders Ericsson, sekreterare
Berit Dahlström, vice sekreterare
John Farrow
Cecilia Renmyr
Mats Rosenqvist
Sara Sveding
Viola Åberg