Historik

Biograf Reflexen har sitt ursprung i Skarpnäcks kulturkommitté. Denna bestod ursprungligen enbart av föreningar i närområdet men från 2013 kan man också bli individuell medlem. Kulturkommittén bytte 2016 namn till Kulturföreningen biograf Reflexen.

Kulturkommitténs tillkomst

Kulturkommittéerna i Stockholms ytterstad startade 1969 efter ett beslut i Stockholms kulturnämnd att låta det lokala föreningslivet tilldelas anslag för att arrangera kulturprogram. År 1972 kunde Skarpnäcks kulturkommitté anställa sin första kultursekreterare, vars uppgift var att skapa nätverk mellan skolor, bibliotek och institutioner för att anordna lokala kulturprogram. Även föreningslivet fick professionell hjälp att ordna kulturprogram i sin verksamhet. 

Övertagandet av biografverksamheten från SF

SF (nuvarande Filmstaden) drev Reflexen från 1961 till 1977. Bion, ritad av arkitekt Sverker Feuk, hade den för tiden typiska stora cinemascopeduken och en salong med 437 platser. Över entrén lyste namnskylten i rött, i foajén var väggarna klädda med ekpanel och salongen var utrustad med starkt sluttande golv. Interiören bestod av den naturliga betongen som gjutits i modern mönsterrelief i vilken funktionalistiska ljuspunkter lagts in. Maskinrummet var utformat som en baldakin, klädd med spjälpanel i rödbok.

Kulturkommittén behövde en lokal som låg lättillgänglig för invånarna. Reflexens foajé stod tom på dagarna och hösten 1975 flyttade expeditionen in. Tillsammans med SF startades en filmserie kallad "Skratta på torsdag" där kultrkommittén valde filmen och SF:s personal stod för visningen. Då SF lade ned sin verksamhet 1977 fick Skarpnäcks kulturkommitté det unika tillfället att ta över Reflexen. Kuturkommittén fick köpa projektorerna av SF, som var i drift till och med 2012.

Turteatern flyttar in

Reflexen blev också moderscen för Turteatern, som flyttade ut från Gamla stan för att dela lokalen. Salongen byggdes om, efter ritningar av Nils Gunnar Nilsson, så att den kunde användas till både teater och bio. Några bänkrader togs bort för en teaterscen och ena utgången byggdes in till loger. Cinemascopduken ersattes med en vikduk som kunde vikas upp vid teaterföreställningarna. Vid invigningen den 18 september 1977 visades Charlie Chaplins Rampljus och biljettpriset var 12 kronor (5 kronor för barn), Turteatern spelade sin familjeföreställning Korven.

Biovisningarnas omfattning och filmstudion gör entré

De första åren visades samma film söndag och påföljande onsdag. Matinéfilm visades enbart söndagar. 1986 började filmklubben Skarpnäcks filmstudio visa film varannan tisdagskväll och från och med år 2000 visas även repertoarfilm varannan tisdag. Numera disponerar biografföreningen lokalen söndag till tisdag. 

Stockholms stad drog in kultursekreterartjänsten i mitten av 1990-talet. Sedan dess drivs verksamheten helt med ideella krafter. Skarpnäcks stadsdelsförvaltning bidrar med en del av hyreskostnaderna.

Reflexens klassiska neonskylt återkommer

Skarpnäcks kulturkommitté fick 2005, tillsammans med Turteatern, ett större anslag inom Stadsförnyelseprojektet för upprustning av Reflexen. Detta möjliggjorde en totalrenoving av det elektriska systemet för scenteknik och maskinrum samt ombyggnad av herrtoaletten till handikapptoalett. Den röda neonskylten återskapades också och lyser sedan hösten 2006 igen.

Reflexenskylten belönades med hedersomnämnande vid Årets skylt 2006 av Stockholms stadsbyggnadskontor, Skönhetsrådet och Ljusreklamförbundet. Motiveringen löd: ”Storstockholms många förortsbiografer var en gång stadsdelarnas givna samlingspunkter och deras roll i det lokala nöjeslivet annonserades med neonskyltar, som inte stod innerstadens premiärsalonger efter. I Kärrtorp har biograf Reflexen fått tillbaka sin välkända skylt, som i många år lyst med sin frånvaro. Klassiska röda neonrör i typsnitt troget originalet lyser åter över torget och visar tydligt vägen till stadsdelens eget nöjestempel.

Inför 30-årsjubiléet 2007 av att Kulturkommittén och Turteatern tagit över verksamheten skedde en upprustning av foajén med en ny bardisk. 30-årsjubiléet firades med stumfilmsklassikern Häxan med livemusik av Matti Bye och Panoptikonorkestern den 11 mars 2007. Den ursprungliga godiskiosken återskapades 2008 som en biokassa.

En ny teater flyttar in, biografen digitaliseras och stolarna byts ut

I januari 2010 lämnade Turteatern Reflexen. Sedan hösten 2010 har Teater Reflex sin verksamhet i Reflexen.

Bion har under alla år samarbetat med Folkets Hus & Parker/Bio Kontrast. År 2013 gick Kulturkommittén in som fullvärdiga medlemmar i Folkets Hus & Parker. På Folkets Hus och Parkers filmdagar i Sundsvall blev Reflexen utsedd till Årets Bio 2013 med motiveringen ”Årets Bio är en lysande mix av ideella krafter, höga kulturella ambitioner, lokal förankring och tron på biografen som mötesplats.” Genom medlemskapet i  Folkets Hus och Parker har Reflexen sedan hösten 2014 kunnat visa live-sända operaföreställningar från Metropolitan i New York.

I januari 2013 installerades en digital projektor. Investeringen var möjlig tack vare ekonomiska bidrag från bl.a. Stockholms stads kulturförvaltning och Svenska Filminstitutet. Denna kunde 2016 kompletteras med en ny ljudanläggning genom hjälp från många olika håll: Svenska Filminstitutet, Stockholm Stad, lokala företag i Kärrtorp, bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar och en stor mängd privatpersoner. För att få en ännu bättre bioupplevelse kunde en ny, större filmduk införskaffas 2018 med stöd från kulturförvaltningen. 

Sommaren 2019 kläddes salongens fästmanssoffor om, vilka var original från 1961. De övriga stolarna var begagnade redan när de installerades i början av 1980-talet. Sommaren 2021 kunde dessa efter nära 40 års tjänst bytas till helt nya. Samtidigt förnyades belysningen och foajén fick nya stolar. Investeringarna möjliggjordes genom ihopsparade medel och stöd från Svenska Filminstitutet.